FORSIDEN
ALLE MÅNEDER
JANUAR
FEBRUAR
MARTS
APRIL
MAJ
JUNI
JULI
AUGUST
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER
GRATIS DOWNLOAD
BØGER
BØNNER
TEMA-ANDAGTER
LOVSANG. DANSK-NORDISK
WORSHIP - TRADITIONEL
WORSHIP - NYESTE
WORSHIP diverse UDLAND
JULESANGE
SØGESIDEDagens - BIBELLAND - Ord
17. Marts

Use it or loose it

Vær en vinder sammen med Jesus. Brug de talenter og muligheder som Gud betror dig.

 

Matt.25,29: ”For enhver, som har, til ham skal der gives, og han skal have overflod, men den, der ikke har, fra ham skal selv det tages, som han har.”

 

I USA bruger man talemåden ”Use it or loose it” om motion. Vi ved jo af erfaring, at uden motion bliver vore muskler slappe og kraftesløse. Endog vore hoveder må vi bruge flittigt. Forleden så jeg én, der sad og løste kryds og tværs, og det blev begrundet med, at det var godt for hovedet. Hver dag dør der hjerneceller, så vi må værne om dem, der bliver tilbage. Det kunne være, vi skulle løse kryds og tværs engang imellem. Vel, læsning og andet tænkearbejde kan vel også gøre det.

 

Talemåden ”Use it or loose it” (brug det eller mist det) kan også bruges på andre af livets områder. Her tænker jeg især på det åndelige område, hvor vi har en lignelse, der bekræfter reglen. Det er lignelsen om de betroede talenter, som nok er én af Jesu alvorligste lignelser. Det er især Jesu konklusion, der kan ryste os, for her siger Jesus på sin myndige måde ”use it or loose it”.

 

Lignelsen går i al sin korthed ud på, at vi får noget betroet af Gud, og det må vi bringe i omløb. Vi må ikke beholde det for os selv. Vi kan komme ud for i livet at møde mennesker, som før var tændt af evangeliet, men nu blot har hovedrysten eller et træk på skulderen tilovers, når der tales om mission. Hvad er der sket? Ja, jeg kan ikke komme til andet resultat end, at de har mistet det, som de ikke brugte. De turde ikke bringe ”vidnesbyrdet” videre, når de blev mindet om det. Menneskefrygten sejrede over Gudsfrygten, hvor det modsatte skulle være tilfældet.

 

I Hebr.10,35 møder vi et ord, som på en fantastisk måde supplerer dagens ord. Her står der: ”Kast ikke din frimodighed bort, for den har stor løn ifølge.” Det betyder, at vi må bruge vor frimodighed, når vi bliver mindet om det. Gud kan nemlig i sin godhed lægge noget til rette for os, og da må vi lære at handle.

 

Der skal være tid til bøn, men der skal også være tid til at handle. Alt for ofte bliver vi fristet til at være tilfreds med vor bøn og så overlade resten til Gud. I 5. Mos.6,1 står der: ”I har længe nok opholdt jer ved dette bjerg. Bryd nu op, og drag ind i landet…. se, jeg lægger landet åbent for jer. Ryk ind og tag det land i besiddelse, som Herren lovede jeres fædre Abraham, Isak og Jakob at give dem og deres efterkommere.”  Senere får de en ny opfordring fra Gud, men de turde ikke og mistede det hele. Først 40 år senere tør Josua og Kaleb i tro at gå ind i landet og høster derved af dets overflod.

 

Jo, det er en åndelig lov. ”Brug det eller mist det”. Måtte appellen fra dagens ord og appellen fra USA ”Use it or loose it” gøre så stort indtryk på os, at vi næste gang handler på Guds ordre og SÆTTER DET I OMLØB, SOM HAN HAR LAGT I VORE HÆNDER.

 

Bøn:

 

”Gud gør os åndelig vågen,

så vi ser dine muligheder

i stedet for vore begrænsninger.

 

Herre lær os

at handle i tro,

at det er ”NU”,

når du hvisker os det i øret.

 

Herre giv os en lydig

og villig ånd.

                     Amen

 

 Herren hører altid bøn - og handler derpå.

 

Jesus siger i sit ord, at vi skal tyde den tid vi lever i, og vide hvad vi skal gøre.

 

Det er tid til bøn for beskyttelse af Danmark - og Guds riges fremme - frelse til mennesker.

 

Vær med blandt mange andre der beder en helt speciel bøn der tager sit udgangspunkt i Salmernes bog kap. 25 og 23. Klik hen til websiden.

 

 
 
 
 


MANNA andagter på Kirkerne DK

 
Etnos Forlag

klik på pilen og kom Klik dig op til toppen af denne side til toppen af denne side

 

 Counter pr. 1/2-2012

eXTReMe Tracker
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidligere Dagens Ord Andagter
Countere siden 23. november 2002