FORSIDEN
ALLE MÅNEDER
JANUAR
FEBRUAR
MARTS
APRIL
MAJ
JUNI
JULI
AUGUST
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER
GRATIS DOWNLOAD
BØGER
BØNNER
TEMA-ANDAGTER
LOVSANG. DANSK-NORDISK
WORSHIP - TRADITIONEL
WORSHIP - NYESTE
WORSHIP diverse UDLAND
JULESANGE
SØGESIDEDagens Ord - Andagter
3. januar


Frydefuldt mod


 

Sal. 138,3: ”Du gav mig mod, i min sjæl kom styrke!”

 

Det er jo et befriende udtryk David kommer med. Hele salmen er i grunden værd at dvæle ved, fordi David her afslører sin tro som værende urokkelig – både i medgang og modgang. David er i det hele taget næsten ikke til at stoppe, når han først har set sig glad på Gud og hans ord. Han skriver bl.a. ”Du har herliggjort dit ord”. Det betyder, at Gud står bag sit ord og vil opfylde det, når dets tid er inde.

 

Jeg kom lige til at tænke på Johannes Døbers far, Zakarias, som netop blev bebrejdet, at han ikke troede på, at Gud var i stand til at opfylde sit løfte, når tiden var inde. Lad os lige repetere Luk. kap. 1: Zakarias befinder sig i Templets hellige rum, hvor han skal frembringe bønner på vegne af folket. Pludselig dukker der en engel op og tiltaler Zakarias med ordene: ”Frygt ikke, for din bøn er hørt. Din hustru Elisabeth skal føde dig en søn, og ham skal du give navnet Johannes.”

 

Der opstår en samtale mellem Zakarias og englen, hvor Zakarias giver udtryk for sin tvivl med ordene: ”Hvordan skal jeg få vished for dette, jeg er jo en gammel mand og Elisabeth er højt oppe i årene.” Zakarias bruger udelukkende sin fornuft i sit svar. Borte er al hans forbøn for slægtens videreførelse, borte er troen på den almægtige Gud, for hvem alt er muligt, og borte er troen på bønnesvar.

 

Zakarias får sig en kraftig lektie. Han bliver stum. Hvorfor nu det? Han var dog præst og stod nu foran både en engel og Guds åsyn. Men nu kommer så forklaringen, som vi alle her ved året begyndelse må tage til efterretning ind over vore liv.

 

Englens forklaring: ”…fordi du ikke troede mine ord, som dog skal gå i opfyldelse, når deres tid er inde.” Puha! Hvilken dom. Tror vi på, at Guds ord vil gå i opfyldelse ind over vore liv, når deres tid er inde?

 

I salme 138 giver David udtryk for en helt anderledes klippefast tro. Gud vil føre det igennem for ham, trods alle trængsler, for Gud er stabil og konkret i sit ord, der aldrig kan falde til jorden.

David henter ny kraft og ny begejstring udelukkende fra Guds ord. Det samme bør vi gøre, for vi er jo så begunstiget, at vi i vort land stadig har frihed til at læse det.

 

David slutter sin herlige trossalme med ordene: ”Herren fører min sag igennem. Herre, din trofasthed varer til evig tid, opgiv ikke dine hænders værk.”

 

En god nytårsbøn! Den kan vi godt gøre til vor egen.

 

Samtidig kan vi synge med på Grundtvigs herlige nytårssalme:

 

Vær velkommen, Herrens år,

og velkommen herhid!

Sandheds Gud! Lad dit hellige ord

oplive, oplyse det høje nord!

Velkommen, nytår, og velkommen her!

 

Lad os være med til at opfylde denne bøn fra Grundtvig, så Guds ord får grobund i vort folk.


Vær Velkommen Herrens År

Koret Vocal Line synger denne traditionelle nytårssalme


 

 

 


 

 
   MANNA andagter på Kirkerne DK

 
Etnos Forlag

klik på pilen og kom Klik dig op til toppen af denne side til toppen af denne side

 

 Counter pr. 1/2-2012

eXTReMe Tracker
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidligere Dagens Ord Andagter
Countere siden 23. november 2002