FORSIDEN
ALLE MÅNEDER
JANUAR
FEBRUAR
MARTS
APRIL
MAJ
JUNI
JULI
AUGUST
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER
GRATIS DOWNLOAD
BØGER
BØNNER
TEMA-ANDAGTER
LOVSANG. DANSK-NORDISK
WORSHIP - TRADITIONEL
WORSHIP - NYESTE
WORSHIP diverse UDLAND
JULESANGE
SØGESIDEDagens - BIBELLAND - Ord
31. marts


Opstandelsen - Guds nærvær

 

Johs.20, 20: ”Og idet han sagde det, viste han dem både sine hænder og sin side. Da blev disciplene glade, fordi de så Herren.”

 

”Erfaren mand er god at gæste”, siger man, og vi kunne føje til ”og god at lytte til.” 2.påskedags morgen åbnede jeg for programmet ”Mennesker og tro” på radioens program 1 og lyttede til et spændende interview med Dr. teol. Johannes Ågård, som i mange år herhjemme har været én af vore toneangivende teologer. Han har holdt tusindvis af foredrag og været aktiv i sognene.

 

Programmet indledtes med påskesalmen ”Krist stod op af døde”, og da sangen var forbi, føjede Johs. Ågård bevæget til: ”Ja, det er jo sandt” ”Påskeberetningerne handler om nærvær”, fortsatte han og begrundede det med, at opstandelsens åbenbaring er som er brag gennem lydmuren, på en sådan måde, at vi får kontakt med det, som var hinsides, men nu er nærværende. ”Det er ikke en tavs Gud, men én, der taler til den enkelte, og for at opleve Guds nærvær må vi selv være nærværende. Gud er selv tilstede midt i blandt os.” Så vidt Johs. Ågård.

 

Jo, det var godt sagt. I opstandelsen møder vi den opstandne. Derfor er det så befriende at læse påskeberetningerne i evangelierne, for her mærker vi Guds nærvær, et nærvær, som vi også kan opleve i vor hverdag..

 

Tænk blot på Jesu møde med disciplene, som han åbenbarer sig for flere gange. Han møder dem med en fredshilsen og viser dem sine naglemærker. Det er da nærvær. Og Thomas oplever det så intenst, at han må udbryde ”Min Herre og min Gud.” Også den sidste åbenbaring ved Genezaret Sø opleves nærvær. Noget så dagligdags som at spise og fange fisk er Jesus optaget af, men han vil også med sit nærvær helt ind under huden og helt ind i hjertet på Peter, og det kommer han med bemærkningen: ”Peter, elsker du mig? Og Peter må svare: ”Ja, Herre!” Peters møde med Jesus sætter sig mærkbare spor. Han forvandles til en helstøbt apostel, som brænder efter at fortælle andre om den opstandne Jesus, og han gør det så grundigt at tusindvis lader sig omvende..

 

Lad os til sidst læse et par vers af salmen ”Krist stod op af døde”. Også det er nærvær.

 

Krist stod op af døde

i påske-morgenrøde!

Thi synger lydt og sjæleglad

hans menighed i allen stad:

Ære være Gud i det høje!

 

Krist stod op af døde,

afsonet er vor brøde!

Thi synger lydt og sjæleglad

hans menighed i allen stad:

Ære være Gud i det høje.

 

 

 

MANNA andagter på Kirkerne DK

 
Etnos Forlag

klik på pilen og kom Klik dig op til toppen af denne side til toppen af denne side

 

 Counter pr. 1/2-2012

eXTReMe Tracker
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidligere Dagens Ord Andagter
Countere siden 23. november 2002