FORSIDEN
ALLE MÅNEDER
JANUAR
FEBRUAR
MARTS
APRIL
MAJ
JUNI
JULI
AUGUST
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER
GRATIS DOWNLOAD
BØGER
BØNNER
TEMA-ANDAGTER
LOVSANG. DANSK-NORDISK
WORSHIP - TRADITIONEL
WORSHIP - NYESTE
WORSHIP diverse UDLAND
JULESANGE
SØGESIDEDagens Ord Andagt
8. oktober


Trængsler nu, fremgang i morgen


 

Ap.G.14,22:”Vi må igennem mange trængsler for at komme ind i Guds rige.”

 

Det er Paulus og hans ledsager Barnabas, der fremkommer med den udtalelse på deres første missionsrejse, hvor de fra mange sider får den kolde skulder. Nogle går endda så vidt, at de stener Paulus, men på grund af disciplenes forbøn rejser han sig op og fortsætter sin forkyndergerning. Hvad var det, der ophidsede folk i den grad? Det var det rene evangelium med en stærk forkyndelse af den opstandne Kristus. De kunne ikke tåle sandhedens lys fra en tændt apostel.

 

Der er en hemmelighed gemt i enhver trængsel, og det er Guds forunderlige fremgangsmåde. Vi tror, at trængsler kun er noget negativt og ødelæggende. Trængsler kan være Guds anledning til at få sin vilje igennem. Hele Bibelen og kirkehistorien bekræfter det.

 

Ét af de klassiske eksempler er Josefs ”uretfærdige” trængsel, som brødrene forårsager. De tror, at de får lukket munden på Josef, men i stedet åbnes den og bliver brugt til at velsigne et helt folk med vand og brød. Den bliver også brugt til en stærk forsoning, da brødrene dukker op.

 

Moses-beretningen er et andet klassisk eksempel. Kong Farao regner helt sikkert med, at det er ham, der får det sidste ord ved at sende de forskellige plager ud, men hver gang dukker Moses og folket op som proppen, der bliver holdt under vand, for GUD VAR MED DEM. Og her er vi inde ved centrum af alt, der har med trængsler at gøre.

 

Vor store salmedigter Grundtvig har skrevet et par sætninger, som enhver kristen burde tage til sig. Han skriver om Farao: De, der vil Gudsriget hemme, de må det fremme. Det er ord må enhver tage med ud i hverdagen, når en modspiller prøver på at feje Gud af banen i en mission. Gud kan ikke fejes af banen, selv af den bedste modspiller, nej, til sidst må modspilleren bide i græsset ligesom Farao måtte bide i søgræsset på Det røde Havs bund.

 

Og vi kan tage Jesus selv, som oplevede modspillere på stribe. Ja, der fandtes ikke den modbydelighed, fjenderne kunne diske op med. Spytte på ham, slå ham, prygle ham, nedgøre ham, latterliggøre ham, håne ham og til sidst korsfæste ham. Vi vil aldrig kunne fatte de nederdrægtigheder, der skyllede ind over ham som en anden sunami. Men det eneste, de kloge religiøse ledere og håndfaste romerske soldater opnåede, var at fremme Guds rige. For ved hans død kom den store forfremmelse af Guds rige. Nu begyndte opstandelsesbudskabet for alvor at spredtes, og det var der ingen af Jesu modspillere, der havde forudset. De så kun korsfæstelsen som et stort punktum for en sindsforvirret prædikant, der troede alt for meget om sig selv.

 

Den første menighed oplevede mange trængsler, men igennem det alt sammen spredtes evangeliet. Et godt eksempel har vi i begyndelsen af kapitel 8, hvor der står: ”Samme dag udbrød der en stor forfølgelse mod menigheden,” men i vers 4 kommer forløsningen: ”De, der var blevet spredt, drog imidlertid omkring og forkyndt evangeliet.”

 

Så, du som i øjeblikket er genstand for modspillere, tænk på Guds uskrevne lov. ”De, der vil Guds rige hemme, de må det fremme.” Gud vil også fremme din sag. Vær sikker på det, for det er hans store lidenskab at skaffe undertrykte ret og retfærdighed og barmhjertighed. Det står i Jer. 9,24. Læs det selv.

 


Kærlig hilsen og Guds fred
Gert Grube
-
www.dagens-ord-andagt.dkStronger

af og med Mandisa


 

 

 


 

 
   

Service websiden med gratis PDF'ere til download

Bemærk vores service webside med mulighed for gratis download af f.eks. gratis fortællinger og "7 bibelvers" til pungen eller lommen.


MANNA andagter på Kirkerne DK

 
Etnos Forlag

klik på pilen og kom Klik dig op til toppen af denne side til toppen af denne side

 

 Counter pr. 1/2-2012

eXTReMe Tracker
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidligere Dagens Ord Andagter
Countere siden 23. november 2002