FORSIDEN
ALLE MÅNEDER
JANUAR
FEBRUAR
MARTS
APRIL
MAJ
JUNI
JULI
AUGUST
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER
GRATIS DOWNLOAD
BØGER
BØNNER
TEMA-ANDAGTER
LOVSANG. DANSK-NORDISK
WORSHIP - TRADITIONEL
WORSHIP - NYESTE
WORSHIP diverse UDLAND
JULESANGE
SØGESIDEDagens Ord Andagt
8. marts


Klippe, du, som brast for mig


 

Ef. 2,13: ”Nu derimod, da I er i Kristus Jesus, er I, som engang var langt borte, kommet nær på grund af Jesu blod.”

 

Over 200 år er gået, siden en ung mand i England, som tilhørte en gudfrygtig familie, men selv var langt borte fra Gud, blev fundet af Gud på en forunderlig måde. Den unge mand var Augustus Toplady, som var født i 1740.

 

Hans far, som døde tidligt, var major i den britiske hær. Hans mor var en alvorlig kristen, som bad inderligt for sin søn og formanede ham til at søge Herren, men forgæves. Han svarede kun, at han havde besluttet sig for ikke at blive en kristen.

 

Men så hændte det, at han og hans mor skulle besøge nogle venner i Irland, og her gik de en søndag hen for at høre en metodistisk lægprædikant i en lade. Teksten var det kendte ord fra Ef. 2,13: ”Nu derimod, da I er i Kristus Jesus, er I, som engang var langt borte, kommet nær på grund af Jesu blod”.

 

Prædikanten, James Morris, var ikke særlig veltalende, men han forstod at appellere til sine tilhørere, at de skulle give sig over til Kristus. Men den unge englænder ville ikke have noget med kristendom at gøre.

 

Da prædikenen var forbi foreslog prædikanten, at de skulle synge ”Come, ye sinners, poor and Wretched” (kom, hver synder, fattig, ussel). Og hvad prædikenen ikke havde udrettet, det gjorde sangen. Gud talte til ham, og al hans modstand blev brudt.

 

Sugustus Toplady var dengang 16 år gammel. Han begyndte at studere teologi og blev ordineret til præst i den engelske statskirke. Han blev en nidkær præst og virkede først i Blagdon i Somersetshire, siden i Broad Hembury i Devon og til sidst i London, hvor han døde i 1778 af Tuberkulose, kun 38 år gammel.

 

Han huskes for salmen: ”Rock af Eges, cleft for me” (Klippe, du, som brast for mig, som er én af de mest yndede engelske salmer (vi har jo også de herlige salmer Amazing grace og Nærmere Gud til dig).

 

Der fortælles, at Augustus Toplady engang var på en spadseretur til et skønt sted: Burrington Combe i nærheden af hans hjem, da han blev overrasket af et pludseligt tordenvejr. Stedet var meget udsat, men Toplady opdagede en kløft i en klippe ved siden af vejen, og her søgte han ly, indtil stormen stilnede af. Ud fra denne stærke oplevelse skrev han salmen om klippen, der brast for ham.

 

Klippen, som salmen taler om, er Kristus. Den troende skjuler sig i klippens kløft, ligesom der fortælles om Moses og Elias, at de stod i klippekløften og så Herrens herlighed. Hans indledning på salmen er opmuntrende: ”Det blod, som randt fra Kristi gennemborede side, vil frelse mig og rense mig for al synd.”

 

Klippe, du, som brast for mig,

lad mig skjule mig i dig!

Lad den blodets strøm, som flød

fra din side, hvid og rød,

frelse mig og to mig ren

for al syndens skyld og mén!

 

Aldrig jeg ved egen magt

får din lov, o Gud, fuldbragt,

om min iver stod i glød,

om mit hjerte græd af nød,

synden slettes dog ej ud,

førend du har frelst mig Gud.

 

Intet har jeg til dig bragt,

kun ved korsets fod mig lagt.

Nøgen bad jeg dig om skjul,

nåde for en anskudt fugl,

flyver fredløs under ø –

tvæt mig, ellers må jeg dø!

 

Mens jeg drager ånde her,

og når døden træder nær,

når jeg fjerne himle når

og for dommens trone står –

klippe, du som brast for mig,

lad mig skjule mig i dig.Kærlig hilsen og Guds fred
Gert Grube
-
www.dagens-ord-andagt.dkService websiden med gratis PDF'ere til download

Bemærk vores service webside med mulighed for gratis download af f.eks. gratis fortællinger og "7 bibelvers" til pungen eller lommen.


MANNA andagter på Kirkerne DK

 
Etnos Forlag

klik på pilen og kom Klik dig op til toppen af denne side til toppen af denne side

 

 Counter pr. 1/2-2012

eXTReMe Tracker
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidligere Dagens Ord Andagter
Countere siden 23. november 2002