FORSIDEN
ALLE MÅNEDER
JANUAR
FEBRUAR
MARTS
APRIL
MAJ
JUNI
JULI
AUGUST
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER
GRATIS DOWNLOAD
BØGER
BØNNER
TEMA-ANDAGTER
LOVSANG. DANSK-NORDISK
WORSHIP - TRADITIONEL
WORSHIP - NYESTE
WORSHIP diverse UDLAND
JULESANGE
SØGESIDEDagens Ord - BIBELLAND - Andagter
10. marts

Jesus og troens logik


 

Matt. 7,11: ”Når da I som er onde forstår at give jeres børn gode gaver, hvor meget snarere vil så ikke jeres himmelske far give gode gaver til dem, som beder ham.”

 

Der står flere steder om Jesus, at ”han talte med MYNDIGHED, og ikke som deres skriftkloge”. Det kan kun betyde, at Jesus var mere end de skriftkloge. Han var Guds søn, Guds udvalgte, han var den, der var salvet af Gud til at formidle et glædeligt budskab. Med Jesus kom Guds rige til vor jord, og evangeliet blev nærværende og vedkommende. Det er det, vi hører om I bibelen, og som vi må tage ved lære af.

 

Jesus appellerede først og fremmest til folks hjerter, men han appellerede også til folks intellekt. Han fremholdt en ”Troens logik” og ville dermed sige: ”I må da kunne forstå!!!”

 

Vi møder det i hans undervisning om bøn, hvor han bruger eksemplet med en far, der ikke kunne finde på at give sin søn en sten, slange eller skorpion, når sønnen henholdsvis beder om brød, en fisk eller et æg. Det er i den forbindelse, at Jesus siger, at Gud i himlen heller ikke kunne finde på at give det modsatte af det, der bliver bedt om, nej, hvor ”meget snarere vil GUD SÅ IKKE give GODE GAVER til dem, der beder ham.”

 

Et andet sted bruger Jesus billedet med en nabo, der er løbet tør for brød. Situationen er ret pinlig, fordi han lige har fået uventet besøg. I stedet for at give op, går han over til naboen for at bede om hjælp, men naboen er lige gået i seng, og det meste af familien er under dynen, så han gider ikke stå op. Men så for at få fred står han alligevel op og giver, hvad der er behov for. Med det stærke billede vil Jesus sige til enhver.: Kom blot med de tomme hænder og vær skamløs påtrængende, så vil Gud række jer det i må trænge til. Se Luk.11.

 

I lignelsen om enken og dommeren fremholder Jesus ligeledes ”troens logik”. Den fattige enke er skamløs påtrængende over for dommeren, der ikke gider tage hendes sag alvorligt, men da hendes tiggeri tager overhånd, er dommerens tålmodighed slut. Han griber pennen og skriver papirerne under, og enken får sin ret. Dertil konkluderer Jesus: ”Skulle Gud så ikke skaffe sine udvalgte ret, dem, som råber til ham dag og nat., og skulle han ikke være langmodig over for dem. Jeg siger jer: ’Han skal skaffe dem ret i hast. Men når Menneskesønnen kommer, mon han spå vil finde troen på jorden.’ ” Se. Luk.18.

 

Ude på Genezaret Sø må Jesus endnu engang give disciplene en lektion, idet de er meget bekymret over, at maden ikke slår til. De havde nemlig kun taget ét stykke brød med. Men straks appellerer Jesus til deres forstand og siger: ”Har i Øjne og ser ikke? Har I ører og hører ikke? Husker I ikke” og så henviser Jesus til to bespisningsundere, hvor henholdsvis 4000 og 5000 mennesker blev bespist med 5 brød og 7 brød. De får også lige en overhøring i, hvor mange kurve der blev til overs. Slukøret må de svare henholdsvis ”tolv kurve” og ”syv kurve”. Til sidst siger Jesus: ”Fatter i da stadig intet?!” Også her brugte Jesus ”troens logik.”

 

Det er denne troens logik Jesus efterlyser hos os, og da han møder den hos en hedensk høvedsmand, begejstres han og siger: ”Sandelig siger jeg jer: så stor en tro har jeg ikke fundet hos nogen i Israel” og han slutter med at sige: ”Gå kun, det skal ske dig som du troede.” Læs beretningen hos Matt.8.


Uge 
Mandag 
Tirsdag 
Onsdag 
Torsdag 
Fredag 
Lørdag 
Søndag 
10 
 
 
 
 
 
 
11 
12 
13 
14 
15 
 
 
 
 
 

Støt meget gerne

BIBELLANDS INTERNETMISSION

herunder også Dagens Ord.

Klik her og se websiden med forklaring.
Vision om
MISSION på INTERNETTET.
 

Vi modtager meget gerne bidrag på vores bankkonto.

  BG Bank

Reg. nr. 9568    kontonr. 1018 9012

 

MANNA andagter på Kirkerne DK

 
Etnos Forlag

klik på pilen og kom Klik dig op til toppen af denne side til toppen af denne side

 

 Counter pr. 1/2-2012

eXTReMe Tracker
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidligere Dagens Ord Andagter
Countere siden 23. november 2002