FORSIDEN
ALLE MÅNEDER
JANUAR
FEBRUAR
MARTS
APRIL
MAJ
JUNI
JULI
AUGUST
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER
GRATIS DOWNLOAD
BØGER
BØNNER
TEMA-ANDAGTER
LOVSANG. DANSK-NORDISK
WORSHIP - TRADITIONEL
WORSHIP - NYESTE
WORSHIP diverse UDLAND
JULESANGE
SØGESIDEDagens Ord - BIBELLAND - Andagter
12. marts

Hovedsagen


 

Hebr. 8.1-2: ”Hovedsagen i det, der her siges, er imidlertid, at vi har en sådan ypperstepræst, som sidder på den Højestes trone i himmelen og gør tjeneste ved helligdommen, det sande Åbenbaringstelt, som Herren selv og ikke noget menneske har rejst.

 

Det er særdeles befriende, at læse disse indledningsord til det 8. kapitel i Hebræerbrevet. ”Hovedsagen” siges der ”er, at vi har en ypperstepræst i Himmelen, som gør tjeneste” for os hernede på jorden. Videre maler hebræerbrevets forfatter med den brede pensel og med så harmoniske farver, at vi må begejstres.

 

Jesus frembar sit eget legeme som et forsoningsoffer, for at vi under alle livets tilskikkelser skulle have et solidt ståsted, ”en helle”, hvor vi kunne finde rigeligt med fred og hvile – og hvor den onde ikke kunne nå os.

 

I vers 6 har vi udtrykkene ”langt højere tjeneste”, ”en bedre pagt” og ”bedre løfter”. Det er udtryk, som må begejstre os.

 

Da Jesus vandrede på jorden og gjorde vel, havde han en fantastisk tjeneste med undervisning og socialt brobyggeri: syge blev helbredt, samvittighedsplagede fik tilgivelse og oversete blev løftet op. Jo, den tjeneste var unik, men nu er hans tjeneste ”langt højere”, fordi han er den himmelske ypperstepræst, der med sit ypperstepræstelige hverv og de naglemærkede hænder står foran Guds ansigt til bedste for os, går i forbøn for os. Det er ”en bedre pagt” og dertil er knyttet ”bedre løfter” end der var kendt i den gamle pagt.

 

Ikke så sært at forfatteren et andet sted tilskynder til at gå ind foran nådens trone for at finde hjælp til rette tid.

 

”Lad os altså med frimodighed træde frem for nådens trone, for at vi kan få barmhjertighed og finde nåde til hjælp i rette tid.” I en gammel oversættelse står der ”træde frem for NÅDESTOLEN”, og det minder jo stærkt om nådestolen på pagtens ark, som stod i Det allerhelligste rum”. Det var Jesu korsdød, som bevirkede, at forhænget i Templet blev splittet fra øverst til nederst. Så blev der adgang for alle ind til NÅDESTOLEN, ind foran Guds ansigt, ind til Gud hjerte.

 

Lad os aldrig glemme den store forsoningsdag, langfredag, da Jesus var rede til at ofre forsoningsofferet, sig selv, og stænke forsoningsblodet på ”Nådestolen”, så lovens krav for altid mistede deres magt (de ti bud var jo under nådestolen, der igen var låget på pagtens ark).

 

Lad os slutte med det profetiske ord fra Es.53,6-7. som sætter det hele i det rette perspektiv:

”Men Herren lod AL vor skyld ramme ham. Han blev plaget og mishandlet, men oplod ikke sin mund.”

 

Læs gerne Hebr. kap. 8, 9 og 10 om HOVEDSAGEN.


Uge 
Mandag 
Tirsdag 
Onsdag 
Torsdag 
Fredag 
Lørdag 
Søndag 
10 
 
 
 
 
 
 
11 
12 
13 
14 
15 
 
 
 
 
 

Støt meget gerne

BIBELLANDS INTERNETMISSION

herunder også Dagens Ord.

Klik her og se websiden med forklaring.
Vision om
MISSION på INTERNETTET.
 

Vi modtager meget gerne bidrag på vores bankkonto.

  BG Bank

Reg. nr. 9568    kontonr. 1018 9012

 

MANNA andagter på Kirkerne DK

 
Etnos Forlag

klik på pilen og kom Klik dig op til toppen af denne side til toppen af denne side

 

 Counter pr. 1/2-2012

eXTReMe Tracker
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidligere Dagens Ord Andagter
Countere siden 23. november 2002