FORSIDEN
ALLE MÅNEDER
JANUAR
FEBRUAR
MARTS
APRIL
MAJ
JUNI
JULI
AUGUST
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER
GRATIS DOWNLOAD
BØGER
BØNNER
TEMA-ANDAGTER
LOVSANG. DANSK-NORDISK
WORSHIP - TRADITIONEL
WORSHIP - NYESTE
WORSHIP diverse UDLAND
JULESANGE
SØGESIDEDagens Ord Andagter
    April Måned

Her finder du en ny andagt hver dag - for hver dag i april måned.

 

Der er dage hvor vi hver især kan have svært ved at "finde ord" - dage hvor vi finder det mindre nemt at få formuleret sine tanker til Gud. Det bedste sted, at søge hen, er selvfølgelig Bibelen, Som startgrundlag for sin daglige bøn, kan det være en stor hjælp, at benytte sig af bønner og tanker som andre har formuleret.

 

Vi vil gerne opfordre dig til, at blive trofast med, at bede til Gud hver dag.April 2021: Vælg dato:

 
 
 
 
 Ydmyg jer for Herren


 

1. Pet. 5,6: ”Ydmyg jer derfor under Guds stærke hånd, så vil han ophøje jer, når tiden kommer.”

 

Bibelverset herover er et særdeles vigtigt ord at få omsat i livet. Der er samtidig knyttet et stærkt løfte til det. Hvis vi viser ydmyghed i enhver tænkelig situation, så skal Gud nok i sin time løfte os op med opmuntringer og velsignelser.

 

Selv Jesus brugte skabelonen om ydmyghed og oplevede en fantastisk velsignelse. Om ham står der Filipperbrevet:

 

”Da han var trådt frem som et menneske, ydmygede han sig selv og blev lydig til døden, ja, døden på et kors. Derfor har Gud højt ophøjet ham og skænket ham navnet over alle navne.”

 

Jo, Jesus indtog hele sit korte liv den ydmyge holdning. Det er værd at lægge mærke til de forskellige situationer, hvor Jesus bevarede sin ydmyghed. Det er for os en stor inspirationskilde.

 

I påskemåneden kan man mindes alle de ydmygelser han måtte igennem. Gang på gang stod han over for skæld ud og bebrejdelser, ja, ordene var som om mægtige bølger, der prøvede på at nedbryde hans vigtige kald, men intet bølgeslag kunne få ham til at miste fodfæste.

 

Jesus stod fast, fordi han kendte den åndelige lov om ydmyghed. Han ydmygede sig konstant under Guds vældige hånd og blev så til sidst også højt ophøjet, en plads ved Guds højre hånd.

 

Lad os lige repetere nogle stationer på lidelsens og ydmygelsens vej. Vi har situationen, hvor Pontius Pilatus står over for valget mellem den af Gud udvalgte Jesus og røveren Barabbas.

 

Han lod folket tage afgørelsen og det gjorde udfaldet. Folket valgte Røveren i stedet for Guds udvalgte. Men igennem det alt sammen var Pøbelen med til at fremme Guds planer. Og det er værd at lægge mærke til et visdomsord af Grundtvig: ”De, der vil Guds rige hæmme, de må det fremme”. Det er samtidig Guds store visdom. Vi har mange eksempler fra Bibelens blade om dette.

 

Tænk på Josef, der blev solgt som slave og måtte rejse til Egypten, men Gud fik sine planer ført igennem. Og vi havde aldrig hørt om underet ved det Røde Hav, hvis Farao ikke havde prøvet på at hæmme Guds planer. Med sit raseri fremmede han udfrielsen ved Det røde Hav. Og med Jesu korsfæstelse ville man Gudsriget til livs, men dermed fremmede man i allerhøjeste grad Guds rige, for Jesus stod op fra de døde.

 

Vi har eksemplet med tornekronen, som romerske soldater pressede ned over Jesu ansigt. Hvad var ikke mere nærliggende at fjerne den og sende bud efter nogle engle, som kunne modstå soldaterne, men Jesus bevarede ydmygheden, mens han frivilligt afgav magten. Han havde magten, han var jo menneskesøn, men kærligheden i ham var så stærk, så han for vores skyld kunne afgive magten.

 

”Han ville alt opgive for at holde os i live.” som der står i et vers fra ”Hil dig Frelser og forsoner”.

 

Derudover blev han pryglet, slået på, spyttet på, men hver nerve, hver fiber var bundet af ånden til Gud.

 

Et af de stærkeste eksempler, synes jeg, er Jesu handlemåde Langfredag morgen. De første fem vers af Mark 15 beskriver det. Det er for mig lidt af et medicinskab at vende tilbage til.

 

Farisæerne og de skriftkloge er tidlig oppe for at overfuse Jesus med alle deres beskyldninger. Hans hænder er bundet, og så alligevel har han alt under kontrol.

 

Pontius Pilatus står ved siden af og kan ikke forstå, hvorfor Jesus ikke forsvarer sig, men han ved ikke, at Jesus aftenen før havde overgivet det hele til sin far. Her er Jesu hemmelighed, og så behøver han ikke at forsvare sig selv, for han står jo i dit og mit sted. Han ville alt opgive, for at holde os i live.


Lovsang: Den fulde rustning

Lovsang om at tage hele Guds rustning på - og forsvare sig, stå fast og beholde Jesu sejr. Kærlighedens magt er den sikre vinder.
Om at stride troens gode strid, have Gud i ryggen, Jesus i sit hjerte, Helligånden som vejleder, en engel foran sig og Guds kærlighed som banner.
Om at kæmpe for sandhedens, ydmyghedens og retfærdighedens sag.