FORSIDEN
ALLE MÅNEDER
JANUAR
FEBRUAR
MARTS
APRIL
MAJ
JUNI
JULI
AUGUST
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER
GRATIS DOWNLOAD
BØGER
BØNNER
TEMA-ANDAGTER
LOVSANG. DANSK-NORDISK
WORSHIP - TRADITIONEL
WORSHIP - NYESTE
WORSHIP diverse UDLAND
JULESANGE
SØGESIDEDagens - BIBELLAND - Ord
5. marts


Endnu et minde

 

1. Pet.1,3-4: ”Lovet være Gud, vor Herres Jesu Kristi fader, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde, til en uforgængelig og ukrænkelig og uvisnelig arv, der ligger gemt i Himlene til jer.”

 

Kun et par skridt fra Sandras grav ligger nu Erik, én af vore nære venner. Han blev kun 55 år, men nåede alligevel så meget i sit liv. Han havde så mange gode egenskaber. Han var god på håndboldbanen og tennisbanen, var god på de skrå brædder, var kreativ og særdeles praktisk anlagt, en god familiefar, men først og fremmest var han en kirkens mand, der ønskede at formidle det gode budskab blandt børn og unge, og han var særdeles vellidt blandt dem. Hans nære omgangskreds var de kristne venner. Igennem et par årtier har jeg siddet i bibelkreds sammen med ham og hans kone. Han levede i troen, han levede i håbet, ja, Jesus var hans faste fundament.

 

Jeg mindes Erik på en helt speciel måde fra en onsdag aften i efterårsferien sidste år. Jeg skulle tale i missionshuset og han skulle lede aftenen. Forinden ringede vi til hinanden og snakkede om aftenens forløb. Vi blev enige om, at jeg ikke behøvede at holde en lang tale, vi kunne jo synge nogle sange, og derved blev det. Det blev en god aften, takket være Eriks ledelse og indslag. Han nævnte bl.a. en lovsangsaften, han havde været med til i Videbæk, hvor man sang de gamle vækkelsessange. Han var virkelig begejstret over det og havde stadig gløden i sig fra den aften. Vi fik sunget en hel del af vore gode sange ved mødet. Jeg har selv deltaget i nogle lovsangsaftener og forstod hans begejstring. De gamle vækkelsessange er særdeles enkle og vedkommende og bærer et godt budskab i sig, som aldrig forgår. Sangene er født af Ånd og er derfor altid varme og indholdsrige. Det, der er født af Ånd, vil aldrig forgå. Ja, lad os mere gøre brug af disse sange, de bærer jo også et løfte i sig: ”Den, der bringer takoffer, ærer mig, ham lader jeg se Guds frelse.” Sal.50,23. I den norske overs. står der ”baner en vej, hvor han vil se Guds frelse”. Så lad os bane den vej for hinanden med fællessang og lovsang.

 

Ja, mens jeg arbejdede med denne andagt, ringede min storebror til mig og sagde: Du skal lige høre en sang, som jeg har hørt igen og igen, og jeg måtte så tålmodigt lytte med. Det var én af de gode gamle vækkelsessange, som lød:

 

”Jeg har i Himlen en ven så god,

en ven så god, en ven så god,

han har mig løst med sit eget blod

fra Satan, synden og verden.

Han hører altid mit hjertes bøn.

Han har mig lovet en krone skøn,

den skal jeg bære som nådeløn,

når jeg forlader verden.”

 


11.
marts  
12.
marts  
13.
marts  
16.
marts  
20.
marts  
21.
marts 
22.
marts  
23.
marts  
24.
marts  
25.
marts  


MANNA andagter på Kirkerne DK

 
Etnos Forlag

klik på pilen og kom Klik dig op til toppen af denne side til toppen af denne side

 

 Counter pr. 1/2-2012

eXTReMe Tracker
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidligere Dagens Ord Andagter
Countere siden 23. november 2002