FORSIDEN
ALLE MÅNEDER
JANUAR
FEBRUAR
MARTS
APRIL
MAJ
JUNI
JULI
AUGUST
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER
GRATIS DOWNLOAD
BØGER
BØNNER
TEMA-ANDAGTER
LOVSANG. DANSK-NORDISK
WORSHIP - TRADITIONEL
WORSHIP - NYESTE
WORSHIP diverse UDLAND
JULESANGE
SØGESIDEDagens - BIBELLAND - Ord
10. juni

Rødder og vinger


 

Jer.17,8 Han bliver som et træ, der er plantet ved vand og strækker sine rødder til bækken.

Es. 40,31: Ny kraft får de, der venter på Herren, de får nye svingfjer som ørnen.

 

Udtrykket ”rødder og vinger” har jeg fra en film i TV. En kvindelig musiker havde fået disse ord fra sin far, som med ordene ønskede hende alt godt i fremtiden. Ordene havde gjort indtryk på hende, og hun ønskede virkelig at omsætte dem i livet. Rødder var hendes musikalske baggrund og vinger betød at tage de musikalske udfordringer op.

 

Jeg synes, at de to ord kan bruges i flere forbindelser. Jeg vil bruge dem i den kristne sammenhæng, hvor ”rødder” er Bibelen, vores kulturbog nr. ét og ”vinger” er den personlige tilegnelse af Bibelens løfter. Et eksempel følger: En kristen følte sig pludselig økonomisk bekymret og tjekkede kontoen via telefonen. Knap var det overstået før en ven ringede og sagde: Er du økonomisk trængt, så har jeg nogle ord til dig og så fulgte flere dejlige løfter over telefonen (en meget fin timing af Helligånden):

 

Så skal da min Gud, rig som han er, herligt i Kristus Jesus fuldt ud give jer alt, hvad I trænger til. Fil.4,19 Og Gud har magt til i rigt mål at give jer al nåde, så I altid og under alle forhold har alt, hvad I trænger til, og endda rigeligt til al god gerning. 2.Kor. 9,8 Giv så skal der gives jer. Et godt, presset, rystet, topfuldt mål skal de give i jeres skød. Luk.6,38.

 

Den økonomisk lidt bekymrede fik pludselig en anden indfaldsvinkel, en indfaldsvinkel, som Gud ønsker, vi skal have for at tænde troen i vore hjerter. Vi må i tro tilegne os de herlige løfter, som Gud har lovet at stå bag. Med troens overbevisning vil bekymringerne forsvinde ud i den blå luft.

 

Abraham er et godt eksempel på én, der havde både rødder og vinger i orden. Rødderne var den Gud, der var allesteds nærværende. Vingerne var den tro, der dristigt stolede på Gud, selv om omstændighederne slet ikke var til stede.

 

Abraham havde jo fået et løfte fra Gud om, at han slægt skulle velsignes, men endnu havde han ikke fået en søn, som var betingelsen for slægtens fortsættelse. Selv var han 100 år, og han vidste godt, at med en sådan alder var alle odds imod. ”Men Abraham troede Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed.” En herlig sætning. Læg lige mærke til at der ikke står: ”Abraham troede på Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed, nej der står ”ABRAHAM TROEDE GUD….” og det er noget ganske andet. Abraham var for længst nået forbi stadiet om at tro på Gud. Det var naturligt for ham. Nu var hans lidenskab at stole på Gud. Og det gjorde han i de mest umulige situationer.

 

Paulus beskriver det så fint i Rom. 4,18 & 20: Og han troede mod håb med håb…….på Guds forjættelse tvivlede han ikke i vantro, men han blev styrket i troen og gav Gud æren, fuldt forvisset om, at det, Gud havde sagt, havde han også magt til at gøre. ” SE, DET ER VINGER.


 
 
 
 
 


MANNA andagter på Kirkerne DK

 
Etnos Forlag

klik på pilen og kom Klik dig op til toppen af denne side til toppen af denne side

 

 Counter pr. 1/2-2012

eXTReMe Tracker
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidligere Dagens Ord Andagter
Countere siden 23. november 2002