FORSIDEN
ALLE MÅNEDER
JANUAR
FEBRUAR
MARTS
APRIL
MAJ
JUNI
JULI
AUGUST
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER
GRATIS DOWNLOAD
BØGER
BØNNER
TEMA-ANDAGTER
LOVSANG. DANSK-NORDISK
WORSHIP - TRADITIONEL
WORSHIP - NYESTE
WORSHIP diverse UDLAND
JULESANGE
SØGESIDEDagens - BIBELLAND - Ord
14. marts - Guds Omveje


Guds omveje

 

2. Mos.13,17-18: “Dengang Farao lod folket gå, førte Gud dem ikke ad vejen til filistrenes land, skønt det var den korteste; for Gud tænkte: Bare folket ikke fortryder og vender tilbage til Egypten, når de oplever krig. Derfor førte Gud dem ad en omvej gennem ørkenen til sivhavet.”

 

I vor skoletid lærte vi i matematik, at “den nærmeste vej mellem to punkter er den lige linje”. Og vores logik siger, at sådan må det også være i livet. Den nærmeste og letteste vej til målet er den bedste. Men sådan er det ikke efter Guds regnebog. Mangfoldige biografier fortæller, at det gik anderledes, end vi havde tænkt.

 

Gud havde sendt Moses for at befri sit folk fra slaveriet, og han bad dem om at vandre mod det forjættede land, og rejsen ville kun have taget et par dage. Men Gud så i sin visdom, at menneskets skrøbelighed kunne bevirke, at de i en krisesituation ville vende tilbage til Egypten. Derfor måtte han føre dem ad en omvej, og endda en stor omvej for at knytte dem nærmere til sig. Dog lod han dem ikke gå i blinde. En skysøjle skulle lede dem om dagen og en ildsøjle om natten.

 

Et kendt eksempel på Guds omveje er milepæle i salmedigterens Poul Gerhardts liv. Han ville ikke, som en kurfyrste havde bestemt, etablere en fællesnævner for den reformerte og lutherske kirke. Det betød en fyreseddel for Poul Gerhardt. Han måtte nu drage fra præstegården med sin eneste søn og en syg kone, men i en nærliggende kro skrev han en salme for at trøste den stærkt modløse kone. Det blev til salmen “Befal du dine veje...”, som har været til trøst og opmuntring for titusinder. Det er ikke sikkert, at den var blevet skrevet, hvis han var gået ind på kurfyrstens kompromis.

 

Også vi kom ud for Guds omveje. Da jeg var i begyndelsen af tyverne fik jeg en fysisk lidelse, som varede nogle år. Pludselig blev min tilværelse ændret, hverdagene blev anderledes, fordi mine tanker kredsede om det skete. Heldigvis havde Gud i teenageårene givet mig en hunger efter sit ord, så jeg begyndte for alvor at søge Gud. Jeg læste opbyggelseslitteratur til den helt store guldmedalje. Ja, selv i soldatertiden havde jeg en lille bog med i kampuniformen, for der kunne jo opstå pauser, hvor man på en øvelse skulle vente på fjenden, og  så kunne man lige så godt udnytte ventetiden. I dag ville jeg nødig undvære denne omvej, for det blev en del af mit kald. Jeg kom meget tæt på Gud. Godt, at vi har Guds ord, som en lygte for vor for fod og lys på vor sti, når vi skal ud på Guds omveje.

 

Bøn:

Herre, tak, at du vil du være med os,

når vi bliver sat til side

og ikke lige kan se vejen frem.

Tak, fordi du er med på de omveje,

vi ikke lige havde tænkt os.

Amen

 


 

Kærlig hilsen - og Guds fred

Gert Grube - www.dagens-ord.bibelland.dk

 


1.
marts 
2.
marts  
3.
marts  
4.
marts  
5.
marts  
6.
marts  
7.
marts 
8.
marts  
10.
marts  
11.
marts  
12.
marts  
13.
marts  
16.
marts  
20.
marts  
21.
marts 
22.
marts  
23.
marts  
24.
marts  
25.
marts  


MANNA andagter på Kirkerne DK

 
Etnos Forlag

klik på pilen og kom Klik dig op til toppen af denne side til toppen af denne side

 

 Counter pr. 1/2-2012

eXTReMe Tracker
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidligere Dagens Ord Andagter
Countere siden 23. november 2002