FORSIDEN
ALLE MÅNEDER
JANUAR
FEBRUAR
MARTS
APRIL
MAJ
JUNI
JULI
AUGUST
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER
GRATIS DOWNLOAD
BØGER
BØNNER
TEMA-ANDAGTER
LOVSANG. DANSK-NORDISK
WORSHIP - TRADITIONEL
WORSHIP - NYESTE
WORSHIP diverse UDLAND
JULESANGE
SØGESIDE* Dagens Ord Andagt * 11. marts*
Andagt og LovsangKæmp imod politisk indblanding


Til præsterne og menigheden i den danske folkekirke

 

Kæmp imod politisk indblanding

 

Vi befinder os midt i en kirkekamp. Intet mindre. Regering og ikke mindst kirkeministeren forsøger at få egne synspunkter med ind i kirkens indre anliggender.

 

I regeringsgrundlaget står der: ”Regeringen vil give alle medlemmer af den danske folkekirke mulighed for at blive gift i kirken – uanset deres seksuelle orientering. Regeringen vil derfor fjerne forbuddet mod vielser af homoseksuelle i folkekirken og i øvrigt undersøge yderligere tiltag i retningen af en kønsneutral ægteskabslovgivning.”

 

Imidlertid glemte man i sin forblindelse at tænke på § 4 i grundloven, hvor der står, at staten understøtter den evangelisk lutherske kirke. Staten skulle altså understøtte og ikke undergrave.

 

Kirken er evangelisk luthersk og har sit ståsted solidt plantet i Bibelen, den augsburgske trosbekendelse og Luthers lille katekismus. Nu forsøger regeringen med kirkeministeren som bydreng, at erstatte det evangelisk lutherske med en form for kulturkristendom, som har sit udgangspunkt i humanisme, tolerance og ligestilling.

 

For 200 år siden var den også gal i folkekirken. Det var Grundtvig, der med sin berømte demisprædiken i 1810 gjorde op med den tids rationalister. Hans prædiken, som hed: ”Hvi er Herrens ord forsvundet fra Herrens hus” blev en øjenåbner for mange, som indså, hvor galt det stod til.  Og det er ikke blevet bedre i dag.

 

Det er ikke tilfældigt, at Grundtvig i sine unikke salmer sætter fokus på Guds ord. I salmen ”Lille Guds barn, hvad skader dig” har vi ordene: ”Mennesket lever af Guds ord.”

 

Er der så håb for den danske folkekirke? Ja, hvis vi igen søger Gud og lader hans ord få førstepladsen.  I Jobs bog 5,8-9 står der: ”Men jeg vil søge til Gud og lægge min sag frem for ham; Han gør store ting, der ikke kan udforskes, og undere, der ikke kan tælles.”

 

Det er befriende at læse om Bibelens skikkelser, der i deres nød søgte Gud og lagde deres sag frem for ham med den overbevisning, at nu var sagen i de allerbedste hænder.

 

David gjorde det, se Sal.9,5: ”Du skaffede mig ret i min sag, du satte dig på tronen, retfærdige dommer.”

 

Hizkija gjorde det: ”Da Hizkija havde modtaget brevet af sendebudene og havde læst det, gik han op i Herrens tempel og bredte det ud for Herrens ansigt.”Es.37,14.

 

Moses gjorde det, idet han sagde: ”Frygt ikke, hold blot stand, så skal I se Herrens frelse!” 2. Mos.14,13 – og den mægtige Farao måtte bide i (sø)græsset ved Det røde Hav..

 

Ja, vi kunne fortsætte med Peter, Jakob, Johannes og Paulus. Alle søgte de Gud og holdt ud i tro.

 

Også i dag kan vi lægge vor sag frem for Gud, ham, der råder for alt og overalt, jvf. Grundtvigs salme ”Alt står i Guds faderhånd.”  Guds ord har også i dag svar på, hvad der kan ske, når man fejer Guds ord ind under gulvtæppet og i stedet fremfører egne planer. Lad os fortsætte med samme kapitel i Jobs bog:

 

”Han krydser de snediges planer, så det, de sætter i værk, ikke lykkes.

Han fanger de vise i deres snedighed, og de listiges planlægning viser sig forhastet.

Ved højlys dag løber de ind i mørke, ved middagstid famler de sig frem, som var det nat.” Jobs bog 5,12-14.

Se også Salme 33,10: ”Herren gør folkenes råd til intet, han hindrer folkenes planer.”

Vi tager også lige Marias synspunkt med: ”Splittet dem, der er hovmodige i deres hjerters tanker; han har styrtet de mægtige fra tronen.” Fra Marias lovsang, Luk.1,52-53.

 

 I år 2011 sagde kirkeministeren frimodigt, at han i foråret 2012 ville være med til at fejre det første homoseksuelle ægteskab i folkekirken. Det blev ikke til noget. Nu har han fastsat datoen til d.15. juni (Valdemarsdag med det korsmærkede flag). Men det bliver heller ikke til noget, for der er et vigtigt ”MEN”, som vi finder hos Job: Men jeg vil søge Gud og lægge min sag frem for ham.”

 

Og hvad det indebærer, kan ingen kirkeminister udgrunde, for han regner jo ikke med Gud som den afgørende faktor.

 

Den 24. april 1715 skete der noget, som gav genlyd helt ind i de kongelige gemakker. Svenskerne angreb Danmark og havde satset på sejr, men de vidste ikke, at der i Nakskov var en nidkær præst, Georg Ursin, som i sin nød havde samlet sin menighed til bøn i kirken.

 

Han afsluttede sin prædiken med ordene: ”O! vore øjne er til Dig! Igennem Naade-stolen, din eneste søn, og vor eneste Frelser! Hosiannah! For Kristi skyld, for Jesu Kristi skyld! Hør og hjælp og giv lykke! Hosiannah! Amen.”

 

Samme dag rejste der sig en kraftig storm fra nordvest og alle de svenske skibe gik på grund ved kysten ud for Colberger Heide. Den danske konge, Frederik d.4, fik nys om sagen, holdt en sejrsgudstjeneste og lod en medalje lave, hvorpå der stod:

Ved Guds kraft vor fjende faldt - sejr, sejr, overalt -1715.

Medaljen kan i dag ses på Nationalmuseets Mønt – og medaljesamling i København.

 

Jo, det lønner sig at bringe en sag frem for Gud. Det lønner sig at samle en skare mennesker i kirke eller missionshus og opfordre til bøn. Sådan er Bibelens manual og sådan har kirkens manual altid været op igennem historien. Så slaget mod regeringens og kirkeministerens lovforslag er ikke tabt. Vi har Hærskarers Herre med os. ”Er Gud for os, hvem kan så være imod os”, som Paulus har skrevet i Rom.8,31.  Lad os minde hinanden om Hebr. kap.11 og 1. Johs.5,4:

 

Alt det, som er født af Gud, sejrer over verden, og dette er den sejr, som har sejret over verden: VOR TRO.


Kærlig hilsen og Guds fred
Gert Grube
-
www.dagens-ord-andagt.dk

 


Du som gi'r os liv og glade dage

Enhver bør tage sig tid til at nyde denne naturens katedral og sende Gud en bøn, et suk og ikke mindst en tak for livet og alle dets muligheder. For der er jo masser af muligheder, hvis man lige åbner øjnene og får rettet troens blik mod sin skaber og Herre. Det er vort store privilegium som andagtsudbydere, at vi må bære Guds ord frem i bøger, på hjemmesider og e-mail og med lovsang og glæde. Lige nu i denne stund vil vi opfordre dig til at læse og lytte til Lene Siels lovsang Du som gi'r os liv og glade dage, som tager sit udgangspunkt i Guds suveræne skaberværk


 

 

 

Du, som gir os liv og gør os glade,
du, som holder af os, som vi er,
du, som åbner bøgehækkens blade,
du, som skaber blomst og bi og bær,
uden dig var alle marker golde,
uden dig var alle hjerter kolde.

Uden dig har kolde spekulanter
skabt en hverdag uden lys og luft,
uden tid til børn og gamle tanter,
uden fuglesang og blomsterduft.
Uden dig må glæden gå på krykker,
uden dig må livet gå i stykker.

Uden dig forråder vi hinanden,
uden dig går vores sind i chok.
Uden dig går folket fra forstanden,
hele verden går mod ragnarok.
Derfor råber vi i angst og smerte:
Lær os én gang til, hvad Jesus lærte:
I kan ikke tjene Gud og Fanden,
I må vælge mellem liv og død.
I skal ikke tjene på hinanden,
I skal dele glæde, sorg og brød.
Tjen hinanden, I er alle lige,
der er ingen rige i mit rige!

I skal se med kærlighedens øjne,
alt det skabte skal I passe på.
I skal ikke tro på gyldne løgne,
i mit rige er de store små.
I skal ikke frygte nogen fjende,
kærlighedens liv har ingen ende!«


( Du, som åbner døren gennem døden,
når vi drikker af dit hjerteblod,
vis os midt i mørket morgenrøden,
giv os hvedekornets kraft og mod.
Du, som åbner bøgehækkens blade,
giv os liv og lys, og gør os glade )
   

Modtag pr e-mail hver dag - gratis - Dagen Ord Andagt. Tilmeld dig nemt her
Uge 
Mandag 
Tirsdag 
Onsdag 
Torsdag 
Fredag 
Lørdag 
Søndag 
 
 
 
10 
11 
12 
13 
 
Service websiden med gratis PDF'ere til download

Bemærk vores service webside med mulighed for gratis download af f.eks. 2012 kalenderen og de 7 bibelvers til pungen eller lommen.

Støt meget gerne

Dagens Ord Internetmission

 

Klik her og se websiden med forklaring.
Vision om
MISSION på INTERNETTET.
 

Vi modtager meget gerne bidrag på vores bankkonto.

  Danske Bank

Reg. nr. 1551    kontonr. 606 2679

 MANNA andagter på Kirkerne DK

 
Etnos Forlag

klik på pilen og kom Klik dig op til toppen af denne side til toppen af denne side

 

 Counter pr. 1/2-2012

eXTReMe Tracker
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidligere Dagens Ord Andagter
Countere siden 23. november 2002