FORSIDEN
ALLE MÅNEDER
JANUAR
FEBRUAR
MARTS
APRIL
MAJ
JUNI
JULI
AUGUST
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER
GRATIS DOWNLOAD
BØGER
BØNNER
TEMA-ANDAGTER
LOVSANG. DANSK-NORDISK
WORSHIP - TRADITIONEL
WORSHIP - NYESTE
WORSHIP diverse UDLAND
JULESANGE
SØGESIDEDagens - BIBELLAND - Ord
8. marts


Gud prøver hjerterne

 

5. Mos. 8,2: ”Og du skal huske på, hvordan Herren din Gud nu i 40 år har ladet dig vandre i ørkenen, for at ydmyge dig og sætte dig på prøve, så han kunne se, hvad der boede i dit hjerte, om du ville holde hans bud eller ej.”

 

For en del år siden traf jeg en afrikaner, som havde en fast tro på Gud. Selv om han havde oplevet mange sorger, holdt han fast ved Gud. Han havde oplevet skilsmisse, og konen var rejst til et andet land. Men hans tro var klippefast. Han sagde, at han engang som ung havde fået et kapitel fra Bibelen af sin far, og indholdet af kapitlet havde hjulpet ham. Kapitlet var 5. Mos. 8. Kapitlet er rigt på indhold og har som overskrift i nogle bibler: Advarsel mod at glemme Gud.

 

I kapitlet bliver israelitterne allerførst mindet om, at ørkenvandringen tjener et formål. Gud vil se, hvad der bor i hjertet. Det er jo ikke så svært at tro på Gud i medgangstider, men hvad med modgangstider? I vers 16 bliver det udbygget: ”Han gav jer manna i ørkenen – mad, som jeres forfædre aldrig har smagt – for at ydmyge jer, så jeres tillid til ham kunne vokse, og han kunne velsigne jer” (Bogen overs.)

 

Jamen, er det ikke en stor selvmodsigelse, at blive ydmyget, for senere at kunne vokse i troen og blive velsignet. Vi ville nok hellere, at det skulle være omvendt, at blive ophøjet for senere at vokse i troen og blive velsignet. Men i Guds skole vendes tingene tit på hovedet.

 

Tænk på Jesus, denne ophøjede person, Guds egen søn, ham, ved hvem alt er skabt i denne verden. Han måtte ydmyges for at lære lydighed, så Gud senere kunne velsigne ham. Og er der én, som er blevet ydmyget og velsignet, så er det Jesus. Selv om man besluttede sig for at skrive en bog om Jesu ydmygelser, ville den aldrig blive færdig, for Hans ydmygelser var så store og så omfattende, at ingen bog ville kunne rumme det. Men I Bibelen får vi en smagsprøve. Han blev nærmest trukket igennem mudderet af sine medmennesker, og han holdt stand. Intet slag kunne slå ham ud, for hans lydighed svarede til hans ydmyghed. Han lod tingene ske, men hele tiden overgivet til Gud, og til sidst kom velsignelsen. Gud oprejste ham fra de døde, og ”derfor arver han mange, med mægtige deler han bytte, fordi han udtømte sin sjæl til døden og regnedes blandt overtrædere.” Jesus har igennem sin ydmygelse og korsfæstelse købt sig en brud til evig tid. Hvilken velsignelse!

 

Kapitlet går i al sin enkelhed ud på, at holder vi ud med Gud, så holder Han ud med os. ”Han vil føre os ind i et herligt land, et land med vandbække, kilder og strømme, der vælder frem på bjerg og dal, et land med hvede og byg, med vinstokke, figentræer og granatæbletræer, et land med oliventræer og honning, et land med masser af føde og uden mangel på noget.” vers 7-9. Igennem troen på Jesu stedfortrædende gerning føres vi til et sådant land, løfternes land, ”et land, som Gud omsorgsfuldt våger over året rundt.”  5. Mos.11,12. (Bogen overs.)

 

I vers, 17 og 18, bliver vi mindet om, at det er ikke på grund af egen styrke, at tingene lykkes, men udelukkende på grund af Gud og hans suveræne indgriben. Læs selv hele kapitlet 8 i 5. Mosebog.

 


11.
marts  
12.
marts  
13.
marts  
16.
marts  
20.
marts  
21.
marts 
22.
marts  
23.
marts  
24.
marts  
25.
marts  


MANNA andagter på Kirkerne DK

 
Etnos Forlag

klik på pilen og kom Klik dig op til toppen af denne side til toppen af denne side

 

 Counter pr. 1/2-2012

eXTReMe Tracker
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidligere Dagens Ord Andagter
Countere siden 23. november 2002