FORSIDEN
ALLE MÅNEDER
JANUAR
FEBRUAR
MARTS
APRIL
MAJ
JUNI
JULI
AUGUST
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER
GRATIS DOWNLOAD
BØGER
BØNNER
TEMA-ANDAGTER
LOVSANG. DANSK-NORDISK
WORSHIP - TRADITIONEL
WORSHIP - NYESTE
WORSHIP diverse UDLAND
JULESANGE
SØGESIDEDagens - BIBELLAND - Ord
4. Juni

Pinse – Helligåndens nærhed


 

Johs.14,26: ”Men Talsmanden, Helligånden, som Faderen vil sende i mit navn, han skal lære jer alle ting og minde jer om alt, hvad jeg har sagt jer.”

 

Dagens ord er fra Jesu lange afskedstale med disciplene. Han berører forskellige emner for at give dem det bedste med på vejen, når han efter opstandelsen må forlade dem. Èt af hans vigtigste emner er løftet om Helligånden, som vil trøste og opmuntre dem til at vandre sandhedens vej. Samtidig vil Helligånden minde dem om alt det, Jesus har sagt. Og det sidste er et vigtigt job, for er Guds ord ikke inden for rækkevidde, kan det gå grueligt galt.

 

Så kom pinsen, hvor disciplene var samlet i bøn. Pludselig kom der ”fra Himmelen en susen som et vældigt åndepust, og den fyldte hele huset, hvor de sad.” Med Helligåndens komme opfyldtes det, som Jesus havde sagt, og vidnesbyrdet blandt de implicerede bliver tændt. Peters frimodighed tager en helt ny drejning. Nu tør han offentlig sige, hvad han mener om Kristus. Hans klare bekendelse over for Jesus: ”Du er Kristus, den levende Guds søn” får nu fuld ”turbu” på. Peter får aflagt et krystalklart og langt vidnesbyrd om Jesus: ”Så skal hele Israels hus vide for vist, at den Jesus, som I korsfæstede, ham har Gud gjort både til Herre og Kristus.” Hans varme vidnesbyrd blev fulgt op af en opfordring til at vælge Kristus, og hans direkte appel blev årsag til 3000 menneskers omvendelse. Jo, det var en pinseprædiken med ånd og kraft.

 

Vi andre må prise os lykkelige over, at Helligånden kom til jorden, og at den ikke vil forlade os så længe jorden består.

 

Helligåndens nærvær betyder fantastisk meget. Først og fremmest peger Helligånden på Jesus og hans store forsoningsværk. Helligånden mestrer at lægge en indre overbevisning ned i mennesker, som tror. Det kan være en overbevisning om synd. Det kan være en overbevisning om vantro og den kommende dom.

 

Det er derfor, det er så nødvendigt at oplyse om Helligånden, samtidig med at ordet forkyndes, for ser man ikke dommen, hvad skal man så omvendes fra – Det er den falske tryghed, som i dag præger det danske folk. Man regner ikke med den kommende dom, som Jesus har varslet. Man tror, at bare enhver passer sit og opfører sig ordentlig, så skal vi nok alle komme i Paradiset. Ja, hvilket bedrag. Det er Helligåndens opgave at afsløre løgnen og pege hen på sandheden.

 

Endvidere er Helligånden trøstens ånd til enhver menneskesjæl, som er tynget af modgang eller sorg. Helligånden minder om Jesu ord, ja, i øvrigt om alle Bibelens ord.

 

O Helligånd, vor trøstermand,

som os vil sandheden lære,

hjælp os at blive i nådens stand

og leve vor Fader til ære.

Beskærm os fra Djævelens falske list,

og hjælp os at tro på Jesus Krist

og blive salige, amen.

 

GOD PINSE!

 


 
 
 
 
 


MANNA andagter på Kirkerne DK

 
Etnos Forlag

klik på pilen og kom Klik dig op til toppen af denne side til toppen af denne side

 

 Counter pr. 1/2-2012

eXTReMe Tracker
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidligere Dagens Ord Andagter
Countere siden 23. november 2002