FORSIDEN
ALLE MÅNEDER
JANUAR
FEBRUAR
MARTS
APRIL
MAJ
JUNI
JULI
AUGUST
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER
GRATIS DOWNLOAD
BØGER
BØNNER
TEMA-ANDAGTER
LOVSANG. DANSK-NORDISK
WORSHIP - TRADITIONEL
WORSHIP - NYESTE
WORSHIP diverse UDLAND
JULESANGE
SØGESIDEDagens - BIBELLAND - Ord
26. marts

Lammets blod har mit dørtræ tegnet


 

2. Mos. 12,13: ”Jeg er Herren! Men blodet skal I have som mærke på husene, hvor I er. Når jeg ser blodet, går jeg forbi jer. Ingen ødelæggende plage skal ramme jer, når jeg slår egypterne.”

 

Vi kender alle beretningen om jødernes udvandring fra Egypten. Vi har hørt den i skolen, læst om den i Bibelen og måske set filmen ”De ti bud”, som for mange år siden blev en stor publikumssucces i biograferne og nu også siden er blevet vist på TV.

 

Filmen er én stor billedfortælling om Guds suveræne magt. Instruktøren Cecil B. Demille skriver bl.a. om hensigten med filmen: ”Mit håb for den film vi har bygget over de ti bud er, at publikum, når de forlader teatret, ikke alene vil være betaget af det storslåede skuespil, det har overværet, men også opfyldt af dets ånd – at den må bibringe tilskuerne en klarere forståelse af meningen med den livsførelse, som Gud vil, vi skal følge – at den må åbne deres øjne for menneskets forhold til Gud.”

 

Selv husker jeg filmen som en storslået billedfortælling, og enkelte scener har brændt sig fast på nethinden, bl. a. den tiende plage.  Moses og Aron havde fået besked på at smøre lammets blod på dørstolperne som et tegn på beskyttelse. Lammet skulle være fejlfrit. Jeg husker tydeligt den ro, der prægede de jøder, der havde smurt blod på dørtræet. Trods uhyggelige lyde fra gaden, hvor den førstefødte fra hver egyptisk familie blev ramt, bevægede de jødiske familier sig roligt omkring inden døre, for de havde jo gjort det, de havde fået besked på. De har utvivlsomt ikke forstået den dybere mening, men de udførte ordren og blev reddet.

 

Men der er en dybere mening. For over for Gud tæller det fejlfri lams blod. Det betyder nemlig renhed, renselse, hellighed, soning, frihed og meget mere. Når ypperstepræsten i Den gamle pagt bragte blodet fra et fejlfrit lam ind i det Allerhelligste og stænkede det på Nådestolen på Pagtens ark, betød det renselse og frihed for plagede samvittigheder.

 

Gud førte blodets betydning videre i Jesus, Den nye Pagts fejlfrie lam. Hans blod er endnu mere fyldestgørende. I Hebr. 9,14 står der: ”Så må Kristus, der i kraft af en evig ånd frembar sig selv som et fejlfrit offer til Gud, med sit blod langt bedre kunne rense vor samvittighed.” Godt sagt! ”Langt bedre” står der. Det betyder også, at når vi i ydmyg tro nedbeder Jesu blods kraft over vore huse, så vil det være et effektivt våben mod fjendens anslag. Lad os i tro bekende salmistens ord:

 

Lammets blod har

mit dørtræ tegnet,

mig beseglet,

mig beseglet, jeg er hans.

                    fra det 3. vers af salmen ”Jeg er en pilgrim”

 Herren hører altid bøn - og handler derpå.

 

Jesus siger i sit ord, at vi skal tyde den tid vi lever i, og vide hvad vi skal gøre.

 

Det er tid til bøn for beskyttelse af Danmark - og Guds riges fremme - frelse til mennesker.

 

Vær med blandt mange andre der beder en helt speciel bøn der tager sit udgangspunkt i Salmernes bog kap. 25 og 23. Klik hen til websiden.

 

 
 
 
 


MANNA andagter på Kirkerne DK

 
Etnos Forlag

klik på pilen og kom Klik dig op til toppen af denne side til toppen af denne side

 

 Counter pr. 1/2-2012

eXTReMe Tracker
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidligere Dagens Ord Andagter
Countere siden 23. november 2002